Vandaag geopend van 09:00 t/m 17:00

Algemene voorwaarden klantenkaart

Algemene voorwaarden VIP Klantkaart Vechtweelde b.v.

1. Algemeen.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het aanvragen, het in bezit hebben en het gebruiken van de Vechtweelde VIP klantenkaart. Het Vechtweelde VIP klantenkaartprogramma wordt uitgevoerd door Tuincentrum Vechtweelde te Maarssen. De houder van de Vechtweelde VIP klantenkaart heeft bij het invullen van het aanvraagformulier op internet, kennis kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en heeft deze geaccordeerd op het registratiescherm. Dit betekent dat de VIP klantkaarthouder akkoord is gegaan met deze algemene voorwaarden.

2. Aanvragen.
Ieder natuurlijk persoon boven de 18 jaar kan een Vechtweelde VIP-kaart aanvragen door de kaart op te halen bij de kassa van ons tuincentrum en deze te registreren via onze website (www.vechtweelde.nl). Verder is het mogelijk voor de mensen die geen internet hebben zich aan te melden bij de informatiebalie van Tuincentrum Vechtweelde. De aanvraag wordt door Tuincentrum Vechtweelde beoordeeld en kan zonder opgaaf van redenen worden geweigerd. De VIP-kaart is meteen te gebruiken. Per woonadres kan er maximaal 1 kaart worden aangevraagd.

3. Mogelijkheden.
De Vechtweelde VIP-kaart biedt op vertoon bij de kassa, de pashouder voordeel bij aankopen. Deze voordelen worden door Tuincentrum Vechtweelde bepaald. Voor VIP-kaart-houders worden speciale acties en activiteiten georganiseerd. Deze acties en activiteiten zijn alleen voor VIP-kaart houders. Als kaarthouder kunt u profiteren van voorverkopen en wordt u eerder op de hoogte gebracht van opruimingen. De voordelen van de Vechtweelde VIP-kaart krijgt u alleen op vertoon van deze kaart bij de kassa. Kortingen kunnen niet achteraf verrekend worden. Punten kunnen niet achteraf worden bijgeschreven.

4. Eigendom van de VIP-kaart.
De Vechtweelde VIP-CARD blijft eigendom van Tuincentrum Vechtweelde. De VIP-kaart is strikt persoonlijk en uitsluitend voor particulier gebruik, de VIP-kaart mag niet uitgeleend worden zodat anderen korting krijgen of u de punten van deze transactie. Indien we dit constateren krijgt u een waarschuwing en deze punten zullen worden afgeschreven van uw saldo. Tuincentrum Vechtweelde kan zonder opgaaf van redenen de VIP-kaart laten innemen. Indien de pashouder de VIP-kaart niet meer wenst te gebruiken, dient deze zijn/haar VIP-kaart in te leveren bij Tuincentrum Vechtweelde.

5. Wijziging en beëindiging.
Tuincentrum Vechtweelde behoudt zich het recht voor om de, aan de Vechtweelde VIP-kaart verbonden voordelen, te wijzigen en/of in te trekken. Tuincentrum Vechtweelde behoudt zich tevens het recht voor, het Vechtweelde VIP-kaart-programma te wijzigen of in zijn geheel te beëindigen. Een dergelijke wijziging of beëindiging zal kenbaar gemaakt worden in de winkel van tuincentrum Vechtweelde en op onze internetpagina. Tevens behouden wij ons het recht voor om een VIP-kaart in te nemen dan wel te blokkeren indien wij onrechtmatigheden aantreffen zoals winkeldiefstal, onacceptabel gedrag of onacceptabele uitlatingen. Het gespaarde aantal punten komt daarmee automatisch te vervallen. Deze beslissing ligt uitsluitend bij Tuincentrum Vechtweelde en is niet open voor discussie.

6. Spaarsysteem.
Bij elke € 1,00 die de klant besteedt, ontvangt hij/zij een spaarpunt. Deze punten kunnen bij een volgende aankoop ingewisseld worden. Op artikelen die met punten betaald worden, kunnen geen punten gespaard worden. Elk punt heeft een waarde van € 0,01. Punten worden ook gespaard over acties, aanbiedingen en afgeprijsde artikelen. De volgende groepen worden uitgezonderd van het spaarsysteem: cadeaubonnen, diensten, bezorgkosten, borg, horeca en vuurwerk.

7. Privacy en persoonlijke gegevens.
De door de VIP-kaart-houder ingevulde gegevens op internet en de aankopen van de VIP-kaart-houder worden opgenomen in het Tuincentrum Vechtweelde gegevensbestand en zullen vertrouwelijk behandeld worden. Tuincentrum Vechtweelde kan de gegevens gebruiken voor het informeren van VIP-kaart-houders over extra voordelen en voor analysemogelijkheden. Persoonsgegevens worden door Tuincentrum Vechtweelde nooit aan derden verstrekt, tenzij Tuincentrum Vechtweelde daartoe wettelijk wordt verplicht. Wijzigingen van de VIP-kaart-houder kunnen worden doorgegeven op onze internetpagina.